Lenker


Pacta sunt servanda

Nyttige lenker


www.lovdata.no

Lovdata har oversikt over Norges lover og forskrifter, samt lagmansrettsdommer og høyesterettsdommer for de siste seks månedene.


norge.no

En offentlig portal som skal hjelpe brukerne å finne frem til offentlige tjenester og informasjon. Det stilles kvalitetskrav til nettstedene som norge.no peker til.


Advokatenhjelperdeg.no

Nettsiden er en tjeneste fra Advokatforeningen. Her kan du søke etter advokater, finner artikler om juridiske emner, stille spørsmål til advokater og mye mer.


Advokatforeningen

Den norske Advokatforeningens hjemmesider.


Juss-Buss

Juss-buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo.


Jussformidlingen i Bergen

Jussformidlingen er en organisasjon drevet av studenter ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og yter rettshjelp innenfor de fleste fagområder.


Domstolene.no - Norges domstoler

Portalen for alle domstolene i Norge.

På disse sidene får du generell informasjon om rettsvesenet i Norge og en nærmere beskrivelse av de enkelte instansene.


Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) 

Portal til alle fylkesmannsembetene.

 

Nemo judex in sua causa

.