Priser og vilkår

Justitia est regina virtutum

Har du rettshjelpsforsikring som dekker dine utgifter til advokat?


      Sjekk forsikringsvilkårene.

Priser og vilkår


 

Det er flere forhold som har betydning for beregning av salæret, så som medgått tid, advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad, betydning, utfallet av saken mv. Det er derfor ikke mulig å gi en timepris som gjelder alle typer saker.


For forbrukere vil salærsatsen normalt variere fra kr 1.850,- til kr 2.200,- pr. time + mva.


For følgende sakstyper gjelder for tiden disse  enhetsprisene:

- Fremtidsfullmakt  fra kr 4.000,- + mva avhengig av kompleksitet og tidsforbruk.

- Samboeravtale med enkle bestemmelser fra kr 3.500,- + mva.

- Testament med enkle bestemmelser fra kr 2.000,- + mva.

- Ektepakt med enkle bestemmelser fra kr 3.000,- + mva.

.